วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

การใช้ม้ลติมิเตอร์ เช็คหลอดไฟ

การใช้มิเตอร์ เช็คหลอดไฟนั้น เราจะใช้ย่านการวัดโอห์มครับ ซึ่งย่านนี้วัดได้
หลายอย่างครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้อควรระวัง อย่าใช้วัดในขณะที่วงจรไฟฟ้า
มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับ เราลองมาทำดูนะ

1. ปรับตั้งสวิทช์ ไปย่านโอห์ม ตั้ง X 10 ครับ2. ใชสายมิเตอร์ วัดขั้วหลอดไส้ดังรูปครับ
3. วิธีวัดขั้วหลอดฟูออเรสเซนต์ครับ4. เข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่าใช้ได้ครับง่ายไหมครับ ถ้าเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าไส้หลอดขาดใช้ไม่ได้นะครับ ย่านนี้ยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างครับเช่น เช็คสายไฟว่าขาดในไหม วัดค่าความต้านทาน วัดตัวเก็ปประจุเป็นต้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น: